…det var väl roligt, hurra! 

Kvälls- och familjesysselsättningen var självklar idag, efter maten var det bara att ge sig ut och ta itu med snömängden. Det skottades och skottades och barnen fick än en gång början på en snökoja. Men med tanke på att vi väntat på snön så var det bara välkommet. Nåt annat som är välkommet är de ljusare dagarna, i bästa fall är det ljust ännu efter arbetsdagens slut. Nu ställer vi in siktet på fredag, helg, sportlov och semester! 

Annonser